Szkoły

Prywatna Szkoła Podstawowa dla Dorosłych 

prowadzi nabór do ,,nowej po reformie"  

7 klasy szkoły podstawowej

8 klasy szkoły podstawowej

zapraszamy wszystkich ,którzy mają zawirowania z ukończeniem  klasy 7 lub 8 oraz 3 klasy gimnazjum  

Teraz wykształcenie przestało być postrzegane jako podstawa zatrudnienia przez pół  życia.

Coraz częściej osoby podejmują naukę właśnie po to, by móc  w innym miejscu ukończyć szkołę, uniezależnić się,

mieć lepsze szanse przy zatrudnieniu , a także być przydatnym dla własnej rodziny.

Dać nadzieję na lepszy los sobie i innym ......Na zajęciach w naszym gimnazjum panuje miła i rodzinna atmosfera, która w sposób pozytywny oddziaływuje na każdego młodego człowieka .

W naszej szkole zawsze można liczyć na wyrozumiałość i kompetencje nauczycieli, a także na dopytywanie się ,,Co z Tobą  ?" w przypadku nieobecności na zajęciach .

Nasi nauczyciele są fajni , ciekawie prowadzą lekcje ,martwią się ,kiedy są  nieobecności na ich zajęciach. Dopingują i sekundują w nauce i egzaminach semestralnych.Gimnazjum to szkoła, której ukończenie umożliwia uzyskanie wykształcenia gimnazjalnego, co pozwala na dalsze kontynuowanie nauki  też w naszych szkołach ponadgimnazjanych tj.

liceach, technikach bądź szkołach zawodowych.

Zapraszamy każdego , kto ma 18+ , a także osoby, które ukończyły 16 lat - a nie mają   z różnych przyczyn możliwości dokończenia dotychczasowej szkoły.

  Prywatne Gimnazjum dla Dorosłych kształci w systemie zaocznym.

Zajęcia odbywają się 2 razy w miesiącu

WYSTARTUJ         TERAZ

W LEPSZĄ PRZYSZŁOŚĆ

  

Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej - w związku z czym szkoła wydaje świadectwa państwowe

Moi drodzy wymagana jest obecność minimum 51% obecności z każdego przedmiotu. Nie martwcie się -  Dacie radę:)

 

Zapisy i skrypty przez internet lub w sekretariacie szkoły

Porady psychologa szkolnego

Zaświadczenie do ZUS-u i MOPS-u i inne

Pomagamy i wspieramy 
Gimnazjum Liceum Studium