Nabór od lutego 2019 już trwa !

szansa na zrobienie LO po ZSZ w 2 lata 

potem wchodzią zmiany i wydłużony czas nauki,

więc szkoda czasu na podejmowanie decyzji latami -teraz jest na to czas  

Prywatne Liceum Ogólnokształcące Zaoczne dla Dorosłych po szkole zawodowej trwa jeszcze 2 lata.Do drugiej klasy można przyjść, jeśli nie została ona ukończona w innej szkole młodzieżowej lub dla dorosłych.

Nasza szkoła to propozycja dla osób, które chcą zdobyć średnie wykształcenie nie rezygnując z pracy i samodzielności lub codziennych obowiązków rodzinnych. 

Liceum Ogólnokształcące 2-letnie przeznaczone jest dla osób, które:

Nauka w liceum podzielona jest na 4 semestrów - każdy semestr kończy się egzaminem semestralnym. Wszystkie przedmioty zdaje się w formie ustnej, a z j.polskiego, j.obcego, matematyki w formie pisemnej. Aby można było przystąpić do egzaminu konieczne jest pozyskanie pozytywnych oceny z każdego przedmiotu, oraz 51% frekfencji z tego przedmiotu.

Zajęcia odbywają się w formie wykładów i konsultacji średnio 2 razy w miesiącu.

Liceum posiada uprawnienia szkoły publicznej - w związku z czym szkoła wydaje świadectwa państwowe

Kadra dydaktyczna to nauczyciele posiadający odpowiednie kwalifikacje w nauczaniu przedmiotów objętych programem nauczania wytyczonym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej .

Przedmioty obowiązkowe:

Dodatkowo każdy słuchacz może bezpłatnie uczęszczać na zajęcia z drugiego języka obcego (pod warunkiem, że utworzy się równoległa grupa z obowiązkowym językiem obcym – innym niż j. angielski). 

Do matury może przystąpić każdy, kto ukończył nasze liceum. Matura odbywa się w budynku szkoły, w miesiącu maju wg harmonogramu ustalonego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.(OKE).

Podejmując naukę w naszej szkole słuchacze zyskują:


Zapraszamy każdego, kto chce się uczyć, ukończył lub ukończy w tym roku 18 lat.

Nie ma górnej granicy wiekowej !

 
 
Gimnazjum Liceum Studium