Technik Masażysta - 2 lata

 

 

Poznasz masaż:

klasyczny, relaksacyjny, izometryczny, tensegracyjny, Shantala, przyrządowy. Nauczysz się wszystkich technik masażu klasycznego i masażu sportowego w różnych dyscyplinach. Poznasz masaż izometryczny, relaksacyjny, podwodny i przyrządowy.

 Masaż to przedmiot wiodący na tym kierunku, ale nie tylko tego się nauczysz. Poznasz tajniki anatomii, fizjoterapii czy patologii, oraz prawa, byś mógł z czasem założyć swoją prywatną działalność. Nauka w szkole kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie, tzn, państwowym egzaminem zewnętrznym. Szkoła jest ośrodkiem egzaminacyjnym, co oznacza, że egzamin zdajesz w znanym już sobie środowisku, a to nie generuje dodatkowych stresów. Po zdaniu egzaminu zewnętrznego uzyskasz suplement – Europass w języku angielskim lub innym.

Nauczyciele pracujący na tym kierunku to doświadczeni fizjoterapeuci, z długoletnim stażem. 

Zajęcia są prowadzone w formie stacjonarnej , czyli zajęcia są co tydzień ,trzy dni w tygodniu ( piątek, sobota, niedziela )

piątek      godz. 16.00 - 20.00

sobota     godz. 8.00 - 18.00

niedziela  godz. 8.00 - 14.00 lub inny dzień w tygodniu od 16.00 do 20.00

Charakterystyka zawodu:

Wszechstronne przygotowanie do wykonania kluczowych zadań zawodowych:

    Dyplom  potwierdzający posiadane kwlaifikacje w  zawodzie technik masażysta uprwania absolewenta do podjęcia  pracy w:

Wymagane dokumenty:

  
Gimnazjum Liceum Studium