Technik Masażysta - 2 lata

Zapraszamy na poznanie tego zawodu od września 2019r.

Zawód masażysty jest zawodem medycznym. Wiedza z tego zakresu zostanie wykorzystana w życiu zawodowym jak i rodzinnym. 

Zmienia ona sposów postrzegania własnego ciała, jego potrzeb i zagrożeń.Pomaga przeciwdziałać przyszłym dolegliwościom i uszkodzeniom

W trakcie nauki poznasz masaż:

klasyczny, relaksacyjny, izometryczny, tensegracyjny, Shantala, przyrządowy. Nauczysz się wszystkich technik masażu klasycznego i masażu sportowego w różnych dyscyplinach. Poznasz masaż izometryczny, relaksacyjny, podwodny i przyrządowy.

 Masaż to przedmiot wiodący na tym kierunku, ale nie tylko tego się nauczysz. Poznasz tajniki anatomii z fizjologią, zarysu fizjoterapii,podstaw psychologii i socjologii w ochronie zdrowia,udzielania I pomocy w stanach zagrożenia życia i zdrowia,języka migowego, organizacji i działalności gospodarczej w ochronie zdrowia ,języka angielskiego w ochronie zdrowia i innych . Ideą  tego jest wykształcenie pracownika otwartego  na obowiązujace techniki jak i na nowinki czerpane z kultur.

Nauka w szkole trwa 2 lata. Prowadzona  jest zgodnie z przepisami MEN w formie stacjonarnej, egzaminy przeprowadzane sa po każdym semestrze . W trakcie IV semestru słuchacze zdają egzamin zawodowy z kwalifikacji MS.01 Świadczenie usług w zakresie masażu .

Szkoła jest ośrodkiem egzaminacyjnym, co oznacza, że egzamin zdajesz w znanym już sobie środowisku, a to nie generuje dodatkowych stresów. Po zdaniu egzaminu zewnętrznego uzyskasz suplement – Europass w języku angielskim lub innym.

Nauczyciele pracujący na tym kierunku to doświadczeni fizjoterapeuci, z długoletnim stażem. 

Zajęcia są prowadzone w formie stacjonarnej , czyli zajęcia są co tydzień ,trzy dni w tygodniu ( piątek, sobota, niedziela )

piątek      godz. 16.00 - 20.00

sobota     godz. 8.00 - 18.00

niedziela  godz. 8.00 - 14.00 lub inny dzień w tygodniu od 16.00 do 20.00

Charakterystyka zawodu:

Wszechstronne przygotowanie do wykonania kluczowych zadań zawodowych:

    Dyplom  potwierdzający posiadane kwlaifikacje w  zawodzie technik masażysta uprwania absolewenta do podjęcia  pracy w:

Wymagane dokumenty:

  
Gimnazjum Liceum Studium