Najważniejsze dokumenty

Dokumenty w formacie DOCpodanie o przyjęcie do Liceum Ogólnokształcącego

Liceum to szczebel wykształcenia

który:

- otwiera nas na inne kultury

- kształtuje dumę narodową z Polskiej historii

- pokazuje wady narodowe i osobisty sposób myślenia

- łączy z przeszłymi pokoleniami

- łączy z przyszłymi pokoleniami

- kształtuje odpowiedzialność za siebie i innych

- prowadzi do tytułu zawodowego ,licencjata, mgr, inż

- pomaga w znalezieniu i utrzymaniu pracy

- podnosi poziom zaufania do Ciebie

- kształtuje piękno wnętrza i głód rozwoju

- podnosi poziom oczekiwań

- daje siłę do przeciwstawienia się łatwiźnie

- inne..osobiste...piękne ...cele...

TO dużo +

Polska jest mądra

mądrością jej Obywateli 
Gimnazjum Liceum Studium