O szkole

 Prywatne Policealne Studium Zawodowe w Szczecinku działa od 1998r. Zostało założone przez ludzi ,,wtedy młodych,odważnych i potrafiących zaryzykować " byli to : Roman Kolasiński, Dorota Kolasiński i Artur Gałęski z Nowogardu.Szkoła powstała w kompleksie budynków Szkoły Podstawowej Nr 7 w Szczecinku i do dzisiejszego dnia ma tu swoją siedzibę. Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej.

Pierwszym jej Dyrektorem do  lutego 2007 roku była pani mgr Grażyna Herchel - Szeremeta, wieloletni wychowawca dzieci i młodzieży w Szczecinku,wicedyrektor SP-7 w Szczecinku.Obecnie szkoła jest prowadzona przez Dorotę Kolasiński oraz wicedyrektora Danutę Korpal.

Słuchaczami naszej szkoły były osoby też odważne,otwarte na wysiłek i zmianę siebie, które ukończyły szkołę średnią i zdecydowały się na zdobycie wybranego zawodu.Niektóre z nich ukończyły nawet kilka kierunków.

W szkole na przestrzeni lat proponowaliśmy kiernki zgodne z trędami dużych miast i potrzeb lokalnego rynku. Były to zawody z branży biurowej,ochroniarskiej, ekonomicznej,pocztowej i informatycznej , potem doszły zawody medyczne: terapeuta zajęciowy,technik masażysta,opiekun medyczny,opiekunka dziecięca czy teraz  technik sterylizacji medycznej ,asystentaka /higienistka stomatologiczna.Do tej pory szkołę ukończyło ponad 600 osób.

Naszym celem jest oprócz wykształcenia osoby tak,aby zdała egzamin OKE w Poznaniu, pokazanie jej wewnętrznego piękna jakie posiada i pomoc w jego rozwoju.

Uzyskujemy to poprzez pracę z fachową kadrą w atmosferze dopingowania do nauki, życzliwości i wyrozumiałości.Pomagamy odkrywać zdolności,kształtujemy umiejętności oraz wspieramy w indywidualnym rozwoju tak,aby stali się twóryczymi ,prawymi i dumnymi z siebie ludźmi.

W zdobyciu zawodu

nie ma górnej granicy wiekowej

W zdobyciu piękna wewnętrznego - też  
Gimnazjum Liceum Studium