O szkole

W lutym 1998 roku Prywatne Liceum Ogólnokształcące Zaoczne dla Dorosłych w Szczecinku założyli Dorota Kolasiński, Roman Kolasiński oraz Artur Gałęski. Szkoła powstała w kompleksie budynków Szkoły Podstawowej Nr 7 w Szczecinku i do dzisiejszego dnia ma tu swoją siedzibę. Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej.

Pierwszym jej Dyrektorem do lutego 2005 roku był pan mgr Mieczysław Makowski, wieloletni wychowawca dzieci i młodzieży, znakomity trener i nauczyciel w Szczecinku.

Słuchaczami naszego liceum były osoby dorosłe, które ukończyły 8 - letnią szkołę podstawową lub zasadniczą szkołę zawodową. Do tej pory wykształcenie średnie zdobyło około 800 osób a każda z nich jest dla nas powodem do dumy.

W szkole kierujemy się zasadą budowania atmosfery życzliwości i otwartości, zapewniamy słuchaczom wykształcenie średnie , pomagamy odkrywać zdolności, kształtujemy charakter i umiejętności osobiste, wspieramy w przekraczaniu własnych granic i możliwości . Zależy nam ,aby nasi  słuchacze  stali się twórczymi i prawymi  teraz i w przyszłości.  Jako szkoła stawiamy sobie wymagania, by nauczyciele pomogli słuchaczom odnaleźć pozytywną motywację do nauki, postawę pokory i wewnętrzej siły, nauczyli odwagi i cenienia wartości słowa i prawdy, pomogli tym, którzy z różnych przyczyn mają problemy .

Jako szkoła stawiamy sobie wymagania, by nauczyciele pomogli słuchaczom odnaleźć pozytywną motywację do nauki, zapewnili życzliwą atmosferę do nauki, pomogli tym, którzy z przyczyn zarobkowych mają trudności z uczęszczaniem w 100 % albo na krótki czas przebywają poza krajem.

Dziś właścicielem szkół jest Dorota Kolasiński

Prywatne Liceum Ogólnokształcące Zaoczne dla Dorosłych w Szczecinku kieruje swoją ofertę do absolwentów po: ZSZ , gimnazjum oraz  nowej i starej 8 – letniej szkoły podstawowej proponując im zdobycie średniego wykształcenia w oparciu o 3 -letnie liceum albo 4-letnie po nowej 8-letniej SP.

 W zdobyciu wykształcenia  

nie ma górnej granicy wiekowej

W zdobyciu piękna wewnętrznego-  też

11 zasad uczącej się  u nas osoby :

 1. Uczę się dla Siebie, aby być świadomym swojej wartości ,
 2. Uczę się, dla rozwoju mojej Ojczyzny, bo jestem jej teraz potrzebny,
 3. Uczę się być gotowym do wyzwań i zmian- nawet jeśli coś mnie zaskoczy-lepiej/gorzej poradzę sobie ,
 4. Uczę się, aby być mobilnym na rynku pracy-jestem otwarty na nowości ,
 5. Uczę się, bo chcę  mieć pracę, utrzymać ją i być coraz lepszym i awansować,
 6. Uczę się, aby ludzie mnie szanowali,
 7. Uczę się ,bo odkrywam Siebie i Świat na Planecie Ziemia,
 8. Uczę się ,bo coraz bardziej poznaję współistnienie, 
 9. Uczę się, bo Jestem ciekawski,
 10. Uczę się ,aby realizować finansowo swoje marzenia i cele.
 11. Uczę się budować w Sobie- JEDEN ZA WSZYSTKICH WSZYSCY ZA JEDNEGO.

  
Gimnazjum Liceum Studium