O szkole

W lutym 1998 roku Prywatne Liceum Ogólnokształcące Zaoczne dla Dorosłych w Szczecinku założyli Dorota Kolasiński, Roman Kolasiński oraz Artur Gałęski. Szkoła powstała w kompleksie budynków Szkoły Podstawowej Nr 7 w Szczecinku i do dzisiejszego dnia ma tu swoją siedzibę. Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej.

Pierwszym jej Dyrektorem do lutego 2005 roku był pan mgr Mieczysław Makowski, wieloletni wychowawca dzieci i młodzieży, znakomity trener i nauczyciel w Szczecinku.

Słuchaczami naszego liceum były osoby dorosłe, które ukończyły 8 - letnią szkołę podstawową lub zasadniczą szkołę zawodową. Do tej pory wykształcenie średnie zdobyło około 800 osób a każda z nich jest dla nas powodem do dumy.

W szkole kierujemy się zasadą budowania atmosfery życzliwości i otwartości, zapewniamy słuchaczom średnie wykształcenie, pomagamy odkrywać zdolności, kształtujemy umiejętności oraz wspieramy w indywidualnym rozwoju tak, aby stali się twórczymi , prawymi ludźmi.

Jako szkoła stawiamy sobie wymagania, by nauczyciele pomogli słuchaczom odnaleźć pozytywną motywację do nauki, zapewnili życzliwą atmosferę do nauki, pomogli tym, którzy z przyczyn zarobkowych czasowo przebywają poza krajem.

Dziś właścicielem szkół jest Dorota Kolasiński

Prywatne Liceum Ogólnokształcące Zaoczne dla Dorosłych w Szczecinku kieruje natomiast swoją ofertę do absolwentów po ZSZ , gimnazjów oraz 8 – letnich szkół podstawowych proponując im zdobycie średniego wykształcenia.

10 zasad uczącej się osoby dorosłej:

  1. Uczę się dla zrozumienia otaczającego świata.
  2. Uczę się, dla rozwoju mojej ojczyzny.
  3. Uczę się być gotowym do wyzwań i zmian.
  4. Uczę się, aby być mobilnym na rynku pracy.
  5. Uczę się, bo chcę zdobyć pracę, utrzymać ją i awansować.
  6. Uczę się, aby doskonalić posiadane umiejętności i rozwijać zainteresowania.
  7. Uczę się, aby realizować swoje marzenia i cele.
  8. Uczę się dla samej przyjemności poznawania i rozwoju.
  9. Pomagam innym w uczeniu się, rozwoju i samorealizacji.
  10. Uczę się, bo chcę, potrzebuję i dostrzegam taką potrzebę.


 
Gimnazjum Liceum Studium