Opiekunka dziecięca specjalizacja:: stymulacja rozwojowa

Kierunek wzbogacamy o nowość - stymulację  rozwojową. Specjalizacja ta, pozwoli na świadome stosowanie wiedzy i technik usprawniajacych myślenie,poruszanie  i wykonywanie czynności  na wczesnym etapie rozwoju dziecka zdrowego i wymagającego rehabilitacji.

Zawód  pozwoli na przeniknięcie do niezwykłego świata małego dziecka.Pomaga na nowo odkryć porządek fizjonomii człowieka ,zachwycić się nim i ucieszyć się sobą. Ten kierunek to powrót w czasie i podróż ku świadomej  rozwojowej przyszłości dziewczynki i chłopca. 

Charakterystyka zawodu

Kierunek  ten trwa 2 lata , zajęcia prowadzone są w formie zaocznej , co drugi piątek ,sobotę, niedzielę 

Opiekunka dziecięca zajmuje się sprawowaniem fachowej opieki nad małymi dziećmi w wieku od 0-4 roku życia. Zadaniem opiekunki jest przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa dziecka oraz zaspokajanie jego potrzeb. Opiekunka wykonuje codzienne czynności związane z pielęgnacją dziecka – odpowiada za jego higienę, kąpiele, mycie, przewijanie, przebieranie, czesanie, pielęgnację środkami kosmetycznymi. Odpowiada również za prawidłowe odżywianie dziecka, podawanie leków, jeśli zachodzi taka konieczność, wykonywanie zabiegów rehabilitacyjnych w zastępstwie rodziców.

Do zadań opiekunki należy prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka właściwy dla wieku dziecka oraz zagwarantowanie wypoczynku na świeżym powietrzu. Zawód opiekunki dziecięcej jest zajęciem dla osób, które lubią pracę z dziećmii i mają z nimi dobry kontakt. Od opiekunki oczekuje się przede wszystkim odpowiedzialności, spokoju, opanowania, łagodności, ale równocześnie pewnego zdecydowania, potrzebnego do zapanowania nad dziećmi oraz cierpliwości. Ważna jest również umiejętność szybkiego nawiązania kontaktu z dzieckiem i podtrzymywania go tak, aby dziecko było zajęte przez dłuższy czas. Istotna jest więc kreatywność opiekunki, potrzebna przy organizacji czasu wolnego oraz podzielna uwaga.

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne:

Zarys anatomii, fizjologii i patologii z elementami pierwszej pomocy

Zarys psychologii, pedagogiki i socjologii w ochronie zdrowia

Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia

Język obcy zawodowy w opiece nad dzieckiem

Język migowy

Teoretyczne podstawy pielęgnowania i wychowania dziecka

Pielęgnacja i wychowanie dziecka

Opieka nad dzieckiem

Komputerowe wspomaganie pracy opiekunki dziecięcej

 

W szkole policealnej naukę mogą podjąć osoby, które posiadają wykształcenie średnie – mają świadectwo ukończenia liceum lub technikum – nie potrzebna jest matura.

Wymagane dokumenty:

 

Absolwenci szkoły policealnej  mogą pracować w placówkach pomocy społecznej takich jak:

Opiekunki mogą pracować w żłobkach,

domach opieki, szpitalach,

hospicjach i różnego rodzaju ośrodkach, które zajmują się opieką nad dziećmi (zarówno pełnosprawnymi, jak i niepełnosprawnymi).

Opiekunka dziecięca może też pracować w charakterze niani, wynajmowanej przez rodziców podczas ich nieobecności w domu do opieki nad dziećmi.

 

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie składa się z dwóch etapów: 
Gimnazjum Liceum Studium