Prywatne Gimazjum dla Dorosłych proponuje:

Nauka odbywa się  średnio co drugi piątek(od 16:00- 20:00 i w sobotę od 8:00 - 17:30 z przerwą na obiad)  i  jest podzielona jest na 2 semestry - każdy semestr kończy się egzaminem semestralnym. Wszystkie przedmioty zdaje się w formie ustnej, a z j.polskiego, j.obcego, matematyki w formie pisemnej.

Aby można było przystąpić do egzaminu konieczne jest pozyskanie pozytywnej oceny z pracy kontrolnej z każdego przedmiotu, oraz 51% frekfencji z tego przedmiotu. Koniec szkoły wiąze się z egzaminem gimnazjalnym, który odbywa się w miesiącu kwietniu przez  OKE Poznań.

Przedmioty obowiązkowe:

 j.polski. j.angielski, matematyka, historia, WOS, chemia, informatyka.

Typ szkoły

Gimnazjum - /szkoła dla dorosłych/ z uprawnieniami szkoły publicznej, kształcenie zgodnie  z podstawą programową Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Okres kształcenia

 3 lata (6 semestrów)

Podejmując naukę w naszej szkole słuchacze zyskują:

 nowe możliwości rozwoju,

 dostęp do wiedzy,

solidne przygotowanie do twórczej pracy.

Zapraszamy każdego, kto chce się uczyć i ukończył 16 lat.


 

  
Gimnazjum Liceum Studium