Prywatne Gimazjum dla Dorosłych proponuje ostatni raz :

3 klasę  gimnazjum - dla uczniów, którzy jej nie ukończyli albo chcą z przyczyn osobistych ją ukończyć w naszej szkole 

Nauka odbywa się 2 razy w miesiącu ( jest więc czas na pracę ) .Zajęcia są średnio co drugi piątek od 16:00- 20:00 i w sobotę od 8:00 - 17:30 z przerwą na obiad. Rok szkolny jest podzielony na 2 semestry  a każdy semestr kończy się egzaminem semestralnym. Wszystkie przedmioty zdaje się w formie ustnej, a z j.polskiego, j.obcego, matematyki  dodatkowo w formie pisemnej.

Aby można było przystąpić do egzaminu konieczne jest pozyskanie pozytywnej oceny z pracy kontrolnej z każdego przedmiotu, oraz 51% frekfencji z tego przedmiotu. Zaliczenie semestru wiąże się z uzyskaniem pozytywnych ocen z każdego przedmiotu a dodatkowo w semestrze najwyższym tak jak dotychczas zdaje się egzamin gimnazjalny, który odbywa się w miesiącu kwietniu i jest organizowany przez  OKE Poznań.

Obowiązkowe przedmioty to :

j.polski,j.obcy,matematyka,historia,wos,chemia,informatyka

Na zajęciach w naszym gimnazjum panuje miła i rodzinna atmosfera, która w sposób pozytywny oddziaływuje na wszystkich słuchaczy- tych młodszych jak i starszych. W naszej szkole zawsze można liczyć na wyrozumiałość i kompetencje nauczycieli, a także solidne przygotowanie do egzaminów. Kadra pedagogiczna to grono przyjaznych, doświadczonych i kreatywnych pedagoów, którzy czuwaja nad naszymi słuchaczami i pomagają dokonywać wyborów  edukacyjnych, eliminują stres, usuwają braki i zaległości, rozwijają społecznie.

Gimnazjum to szkoła, której ukończenie umożliwia uzyskanie wykształcenia gimnazjalnego, co pozwala na kontynuowanie nauki w szkołach ponadgimnazjalnych tj.: liceach, technikach, szkołach zawodowych.

Podejmując naukę w naszej szkole słuchacze zyskują:

- poczucie ulgi,że dobrze wykorzystują swój czas edukacyjny,

- otwierają sobie możliwości osiągania wyższych poziomów w wykształceniu,

- zaświadczenia do ZUS i innych instytucji,

- ,,cichego opiekuna" dopingującego do nauki i egzaminów oraz ukończenia szkoły,

- pozytywną zmianę nastawienia do siebie ,innych

Zapraszmy każdego, kto chce i ma wolę walki o siebie 

Nauka od 16 roku życia.

 

  
Gimnazjum Liceum Studium