Prywatne Gimazjum dla Dorosłych proponuje:

3 klasa  gimnazjum

Nauka odbywa się  średnio co drugi piątek(od 16:00- 20:00 i w sobotę od 8:00 - 17:30 z przerwą na obiad)  i  jest podzielona jest na 2 semestry - każdy semestr kończy się egzaminem semestralnym. Wszystkie przedmioty zdaje się w formie ustnej, a z j.polskiego, j.obcego, matematyki w formie pisemnej.

Aby można było przystąpić do egzaminu konieczne jest pozyskanie pozytywnej oceny z pracy kontrolnej z każdego przedmiotu, oraz 51% frekfencji z tego przedmiotu. Koniec szkoły wiąze się z egzaminem gimnazjalnym, który odbywa się w miesiącu kwietniu przez  OKE Poznań.

Obowiązkowe przedmioty:

j.polski,j.obcy,matematyka,historia,wos,chemia,informatyka

Typ szkoły

Gimnazjum - /szkoła dla dorosłych/ z uprawnieniami szkoły publicznej, kształcenie zgodnie  z podstawą programową Ministerstwa Edukacji Narodowej

 

Prywatne Gimnazjum dla Dorosłych to propozycja dla osób, które chca zdobyć wykształcenie gimnazjalne, a które z różnych przyczyn nie mogły go osiągnąć wcześniej.

Na zajęciach w naszym gimnazjum panuje miła i rodzinna atmosfera, która w sposób pozytywny oddziaływuje na wszystkich słuchaczy- tych młodszych jak i starszych. W naszej szkole zawsze można liczyć na wyrozumiałość i kompetencje nauczycieli, a także solidne przygotowanie do egzaminów. Kadra pedagogiczna to grono przyjaznych, doświadczonych i kreatywnych pedagoów, którzy czuwaja nad naszymi słuchaczami i pomagają dokonywać wyborów zarówno tych edukacyjnych jak i zawodowych, eliminują stres, usuwają braki i zaległości, rozwijają społecznie.

Gimnazjum to szkoła, której ukończenie umożliwia uzyskanie wykształcenia gimnazjalnego, co pozwala na kontynuowanie nauki w szkołach ponadgimnazjalnych tj.: liceach, technikach, szkołach zawodowych.

 

Podejmując naukę w naszej szkole słuchacze zyskują:

 nowe możliwości rozwoju,

 dostęp do wiedzy,

 solidne przygotowanie do twórczej pracy.

Zapraszmy każdego, kto chce się uczyć i ukończył 16 lat.

 

  
Gimnazjum Liceum Studium