Rekrutacja 2018

Aby się zapisać należy złożyć następujące dokumenty :

na pierwszy semestr:

na wyższy semestr (2-6):

 

   

  

 

Zaświadczenia do: WKU, ZUS,MOPS,PUP itp. otrzymasz od ręki. 
Gimnazjum Liceum Studium