Rekrutacja 2018

      -świadectwo ukończenia klasy 6 szkoły podstawowej albo

      -nieukończenie 7 klasy ,,starej" szkoły podstawowej albo

     - nieukończenie klasy 8 ,,starej" lub nowej szkoły podstawowej albo

     - nieukończenia 3 klasy gimnazjum      

Aby się zapisać należy złożyć następujące dokumenty :

Zaświadczenia do: WKU, ZUS,MOPS,PUP itp. otrzymasz od ręki. 
Gimnazjum Liceum Studium