Rekrutacja 2018

 

Aby się zapisać należy złożyć następujące dokumenty :

      -świadectwo ukończenia klasy 6 szkoły podstawowej albo

      -nieukończenie 7 klasy ,,starej" szkoły podstawowej albo

      - nieukończenie 1 klasy gimnazjum 

     - nieukończenie klasy 8 ,,starej" szkoły podstawowej albo

     - świadectwo ukończenia 1 klasy gimnazjum  albo

     - nieukończenia 2 klasy gimnazjum  

     - świadectwo ukończenia klasy 2 gimnazjum  albo

     - nieukończenia klasy 3 gimnazjum    

 

Zaświadczenia do: WKU, ZUS,MOPS,PUP itp. otrzymasz od ręki. 
Gimnazjum Liceum Studium