Klasa BHP II
1. Zagrożenia w środowisku pracy - 25.08.2017 / piątek / od 16.00
2.Ocena ryzyka zawodowego - 25.08.2017 /piątek/ od 16.00
3. Techniczne bezpieczeństwo pracy - 25.08.2017 / piątek/ od 16.00
4. Podstawy prawa pracy - 25.08.2017 / piątek / od 16.30
Klasa TA II
1. Język angielski w administracji - 25.08.2017 / piątek/od 16.00
2.Pracownia adminstracji - 25.08.2017 / piątek / od 16.30
3.Podstawy prawa administracyjnego - 25.08.2017/ piątek / od 17.00
4.Podstawy prawa pracy+pracownia pracy biurowej - 25.08.2017 /piątek/od 17.00
5.Podstawy finansów publicznych - 26.08.2017 / sobota/od 9.00
Klasa TUK IV
1.Zabiegi kosmetyczne i upiększające ciała, dłoni i stóp- 25.08.2017 /piątek/ od 16.30 
2.Język angielski w kosmetyce - 25.08.2017/piątek/ od 16.00 
3.Podstawy anatomiczno-dermatologiczne w kosmetyce - 25.08.2017/piątek/ od 17.00
4.Kosmetyka pielęgnacyjna i upiększajaca ciała. dłoni i stóp - 25.08.2017/piatek / od 17.00 
Gimnazjum Liceum Studium