Przypominamy, iż należy dołączyć do każdej pracy kontrolnej stronę tytułową

wzór 
Gimnazjum Liceum Studium