sesja egzaminacyjna poprawkowa i dodatkowa

Egzaminy odbędą się zgodnie z planem zajęć nauczycieli:

w piątek 22.02.2019:

*pracownia administracji,

*działalność gospodarcza w jednostce organizacyjnej,

*język angielski w administracji

w sobotę 23.02.2019:

*pracownia pracy biurowej,

*podstawy prawa administracyjnego i cywilnego

*działalnośćgospodarcza w jednostce oganizacyjnej 

* język angielski w administracji

w niedzielą 24.02.2019:

*pracownia pracy biurwej/G.L./

* Podstawy finansów publicznych

*podstawy prawa administracyjnego i cywilnego.

ZGODNIE Z PLANEM ZAJĘĆ NAUCZYCIELI!!!! 
Gimnazjum Liceum Studium