wyniki egzaminów zawodowych z sesji styczeń luty 2020

TERMIN OGŁASZANIA WYNIKÓW  EGZAMINÓW POTWIERDZAJĄCYCH KWALIFIKACJE ZAWODOWE  DLA SESJI STYCZEŃ -LUTY 2020

                                                                20 MARZEC 2020 

w sekretariacie szkoły będzie można odebrać świadectwa lub dyplomy potwierdzajace kwalifikacje zawodowe od godz. 16.00 do 20.00

                                                 Wpozostałe dni zgodnie z pracą sekretariatu szkoły. 
Gimnazjum Liceum Studium