Technik Administracji

 

Bardzo ciekawy zawód uczący czytania przepisów i poruszania sie w administracji państwowej 

Kierunek prowadzony jest w formie zaocznej i trwa 2 lata.

Nauka odbywa się  tylko co drugi piątek i sobotę  lub niedzielę ( piątek od 16.00 do 20, sobota od 8.00 do 18.00, niedziela 8.00 - 13.00).

Mamy bardzo dobrą kadrę i co jaważniejsze  wysoką zdawalność na państowych egzaminach zawodowych .

Charakterystyka zawodu

Technik Administracji jest zawodem uniwersalnym. Absolwent nabywa praktycznych umiejętności w zakresie interpretacji i stosowania przepisów prawnych z różnych dziedzin prawa. Przygotowuje projekty umów, porozumień, decyzji, regulaminów, instrukcji i innych dokumentów oraz aktów. W pracy zawodowej w procesie podejmowania decyzji operuje wskaźnikami ekonomicznymi i metodami analizy ekonomicznej, finansowo - księgowej i dokumentacją księgową. Redaguje pisma, korespondencję, sprawozdania, notatki służbowe, sporządza protokoły, umowy o pracę, regulaminy pracy i wynagrodzenia, odpowiada za prawidłowe przyjmowanie, segregowanie i klasyfikowanie informacji. Wiedza z tego zakresu będzie wykorzystana przez całe życie prywatne i zawodowe.

Przedmioty : Działalność gospodarcza;język angielski zawodowy;podstawy prawa cywilnego;podstawy prawa pracy;podstawy prawa administracyjnego;finanse publiczne; pracownia pracy biurowej;pracownia adminstracji, podstawy przedsiebiorczości, kompetencje społeczne i organizacja pracy zepolów.

Nauka kończy się egzaminem z klasyfikacji

AU.68 Obsłga klienta w jednostkach administracji

W szkole policealnej naukę mogą podjąć osoby, które posiadają wykształcenie średnie – mają świadectwo ukończenia liceum lub technikum – nie potrzebna jest matura.

Wymagane dokumenty:

Dyplom potwierdzający posiadane kwalifikacje w zawodzie Technik Administracji uprawnia absolwenta do podjęcia pracy w:

NIE MA GÓRNEJ GRANICY WIEKOWEJ

  
Gimnazjum Liceum Studium