Technik BHP - 1,5 roku

 Nauka  na tym  kierunku odbywa się w formie zaocznej , co drugi piątek i sobotę przez 1,5 roku.

Przez ten czas poznacie Państwo :

* podstawy prawa pracy,

* techniczne bezpieczeństwo pracy,

*ergonomia w procesie pracy,

* zagrożenia w środowisku pracy,

*język angielski zawodowy w bezpieczeństwie i higienie pracy,

* ocena ryzyka zawodowego,

*ustalenie przyczyn i okoliczności wypadków zawodowych,

*zarzadzanie systemami bezpieczeństwa i higieny pracy.

W szkole policealnej naukę mogą podjąć osoby, które posiadają wykształcenie średnie – mają świadectwo ukończenia liceum lub technikum – nie potrzebna jest matura.

Wymagane dokumenty:

Cele kształcenia w zawodzie

Absolwent szkoły w zawodzie Technik Bezpieczeństwa I Higieny Pracy będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Możliwości zatrudnienia: 
Gimnazjum Liceum Studium