Technik Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

Kierunek bardzo potrzebny.Pomaga zapewnić bezpieczeństwo zawodowe sobie i innym.  

W ramach szkoły oferujemy kurs  udzielania I pomocy. 

Nauka  trwa tylko prze 1,5 roku .Zajęcia prowadzone są w formie zaocznej , co drugi piątek i sobotę/niedzielę.

Przez ten czas poznacie Państwo :

* podstawy prawa pracy,

* techniczne bezpieczeństwo pracy,

*ergonomia w procesie pracy,

* zagrożenia w środowisku pracy,

*język angielski zawodowy w bezpieczeństwie i higienie pracy,

* ocena ryzyka zawodowego,

*ustalenie przyczyn i okoliczności wypadków zawodowych,

*zarządzanie systemami bezpieczeństwa i higieny pracy.

W trakcie zajęć spotkacie Państwo fachowców-nauczycieli dzielących się z Wami wiedzą teoretyczną i praktyczną.Poznacie procedury zapobiegania wypadkom i świadomie bedziecie dbali i kreowali  ośeodowisko pracy pracowników.  

Po III semestrze, aby uzyskać dyplom zawodowy  zdajecie Państwo  u nas egzamin z kwalifikacji  MS 12. Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy organizowany przez OKE Poznań.  Mamy bardzo dobrą zdawalność tego egzaminu uzależnioną jednak od frekwencji na zajęciach. 

W szkole policealnej naukę mogą podjąć osoby, które posiadają wykształcenie średnie – mają świadectwo ukończenia liceum lub technikum – nie potrzebna jest matura.

Wymagane dokumenty:

Cele kształcenia w zawodzie

Absolwent szkoły w zawodzie Technik Bezpieczeństwa I Higieny Pracy będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Możliwości zatrudnienia: 
Gimnazjum Liceum Studium