Technik elektroniki i informatyki medycznej / 2 lata

Technik elektroniki i informatyki medycznej jest specjalistą, który posiada interdyscyplinarne kwalifikacje zawodowe. Wykorzystuje on w swojej pracy zarówno wiedzę i umiejętności z zakresu informatyki, elektroniki, jak i elektrokardiologii i znajduje dla nich zastosowanie w medycynie. Obsługuje on elektroniczny i informatyczny sprzęt medyczny oraz nadzoruje i kontroluje jego funkcjonowanie. Technik opanowuje wiedzę ogólną, umożliwiającą opanowanie zagadnień technicznych – m.in. z zakresu metrologii, elektroniki i informatyki – oraz wiedzę specjalistyczną, dotyczącą metod i aparatury elektronicznej stosowanej w medycynie. Wiedza specjalistyczna związana jest m.in. z informatyką medyczną (komputerowe wspomaganie diagnostyki i terapii, bazy danych medycznych, systemy ekspertowe w medycynie), technikami obrazowania w medycynie (metody przetwarzania i rozpoznawania obrazów, komputerowa tomografia rentgenowska, tomografia emisyjna, tomografia NMR), budową i użytkowaniem ambulatoryjnej i klinicznej aparatury diagnostycznej i terapeutycznej (aparatura elektrokardiograficzna – EKG, elektroencefalograficzna – EEG, ultrasonograficzna – USG).

Absolwent po ukończeniu kierunku nabędzie umiejętności w zakresie:

- instalowania i uruchamiania elektronicznej aparatury medycznej;

- współdziałania w zespołach diagnostyczno-terapeutycznych w czasie badań i zabiegów;

- nadzorowania i kontrolowania pracy sprzętu i elektronicznej aparatury stosowanej do badań i zabiegów;

- wykonywania pomiarów i testowania elektronicznej aparatury medycznej przed dopuszczeniem do użytku;

- oceniania stanu technicznego elektronicznej aparatury medycznej;

- obsługiwania urządzeń elektroniki i informatyki medycznej wykorzystywanych w sieciach komputerowych;

- posługiwania się typowym oprogramowaniem Systemu Informacji Medycznej.

 

Możliwości zatrudnienia:

Wymagane dokumenty:

  
Gimnazjum Liceum Studium