Technik informatyk

 

Informatyka to bardzo nowoczesna i dynamicznie rozwijająca się dziedzina wiedzy.  Wykorzystywana jest niemal we wszystkich sferach naszego życia od nauki poprzez  przemysłu skończywszy na rozrywce. Podejmując naukę w zawodzie technik informatyk uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w trzech obszarach branży informatycznej:

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne :

Systemy operacyjne, Urządzenia techniki komputerowej, Sieci komputerowe, Witryny i aplikacje internetowe, Systemy baz danych, Działalność gospodarcza w branży informatycznej, Język angielski zawodowy w branży informatycznej,

Kształcenie zawodowe praktyczne:

  Montaż i eksploatacja urządzeń techniki komputerowej, Administracja sieciowymi systemami operacyjnymi, Projektowanie i montaż lokalnych sieci komputerowych, Administracja bazami danych, Programowanie aplikacji internetowych

 

Zdobyta wiedza umożliwia:

Możliwości zatrudnienia:

Zyskasz dodatkowe korzyści:

Ucząc się w zawodzie technik informatyk masz do dyspozycji:

 

Wymagane dokumenty:

 



 
Gimnazjum Liceum Studium