Technik Usług Kosmetycznych 
Gimnazjum Liceum Studium