Zapraszamy po odbiór dyplomów zawodowych od dnia 25.08.2017 (piątek od 16.00)

                                       28.08.2017r.

         Jesteśmy z Was drodzy Słuchacze bardzo dumni !!!!

         Wyniki egzaminów są na bardzo wysokim poziomie.

Średnia zdawalność:

   * na kierunku technik usług kosmetycznych wynosiła 98,5 % 

   * na kierunku opiekun medyczny- 86,9%,

   *na kierunku technik administracji- 89.4%

                  brawo, brawo .

  Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w życiu zawodowym i osobistym.  

                       Dyrekcja i Wasi Nauczyciele. 
Gimnazjum Liceum Studium